HAKKIMIZDA

KÜSAGEM KÜLTÜR SANAT VE GÖÇ ETKİNLİKLERİ MERKEZİ DERNEĞİ

KÜSAGEM (Kültür Sanat ve Göç Etkinlikleri Merkezi Derneği), 2009 Haziran döneminde kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. KÜSAGEM’i oluşturan birimlere bakıldığında KÜSAGEM’in köklerinin 1987’de kurulmuş olan Tiyatro Özgün Deneme’ye kadar uzandığı görülecektir. KÜSAGEM bu günkü konumuyla üretkenlik temeli üzerinde varlık gösteren kültür ve sanat gönüllülerini buluşturan bir yapı konumundadır.

Bu gönüllü yapı ile birlikte bir arada olmanın demokratik ve etik kurallarını oluşturma düşünü vurgulayan “ETHOS” sözcüğünün ön takı olarak alındığı “ETHOS Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali” etkinliği 2002 yılından bu yana düzenlenmeye başlanmıştır. 13. Yılını dolduran “ETHOS Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali” ile gelenekselleşen bir sanat etkinliği oluşturma yolunda önemli bir mesafe alınmıştır. 1998 yılında İstanbul’da kurulan “Şehirdışı Tiyatrosu” ve 2008 yılında eğitim alanında yürütülecek çalışmalar için açılan “Pozitif Gelişim Atölyesi” 2016 yılında faaliyete geçirilen “ETHOS İşlik” ve “İŞLİK Tiyatro Kulübü” KÜSAGEM’in yapısını oluşturan temel birimlerdir. Bu birimlere dernek amaçları doğrultusunda yeni birimler eklenebilecektir.

KÜSAGEM, aynı zamanda kültürel, sanatsal ve toplumsal gelişime katkı sunmak isteyen kurumlar ile koordineli çalışmaların yürütüldüğü bir platform olarak tasarlanmıştır. Çeşitli kültür kurumları, belediyeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının katkısı ile yürütülen “ETHOS Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali” etkinliği bunun belirgin bir örneği durumundadır.

KÜSAGEM üyelerinin en temel özelliği kültür ve sanat alanında ortaya koydukları projeleri uygulamaya koyabilecek duyarlılık ve cesarete sahip bütüncül duruşları, evrensel değerlerle donanmış barışçıl ve yurt sever kişilikleridir. Toplumun yaratıcı ve üretken yönlerini harekete geçirmek, sanata ilgi ve katılımı artırmak, göç ve diğer nedenlerle ortaya çıkan kültürel ve sosyal dışlanmaları ortadan kaldırmaya dönük çalışmalar yürütmek, ülkenin kültürel alt yapısının geliştirilmesi ve zenginleştirilmesine yönelik projeler ortaya koymak, bu amaçlar doğrultusunda farklı kurum ve oluşumlarla ulusal ve uluslar arası projeler yürütmek, kültürler arası diyaloğu geliştirmek KÜSAGEM’ in temel amaçları arasındadır. KÜSAGEM belirlenen bu amaçlar doğrultusunda yürüteceği etkinliklerle çağdaş kent yaşamına, ülkesel ve evrensel boyutta yürütülecek kültürel kalkınmaya katkıda bulunmayı hedeflemektedir