TİYATRO ÖZGÜN DENEME

Tiyatro Özgün Deneme

TARİHÇE

 

Tiyatro Özgün Deneme, topluluğun genel sanat yönetmeni Yeşim Eyüboğlu tarafından   1987 yılında Ankara’da kuruldu.  Topluluk  her yıl perdelerini Ankara ve İstanbul’da açıyor. Yazılmış tiyatro metinlerinden yola çıkmak yerine seçtikleri edebi eserleri tiyatroya kazandırmakla  tanınan grubun önemli bir özelliği de sahne üzerinde yaptığı denemeler. Klasik ve modern tiyatronun öğelerinden yola çıkılarak yapılan  bu denemelerden sonra oyunlar izleyiciye etkili bir şekilde sunuluyor. Gerçekleştirdiği bir çok projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından  desteklenen topluluk; Ordu, Fatsa, Malatya, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Kayseri, Kaş, Çanakkale, Adıyaman, Kastamonu, Amasya, Van, Elazığ, Bursa, Balıkesir, İzmir gibi Türkiye’nin bir çok ilinde  turne yaparak uzandığı yerli izleyicinin yanı sıra;  Hollanda (Amsterdam, Rotterdam) Belçika (Antwerpen, Beringen) Slovenya (Lubliyana, Maribor) gibi uluslar arası  festival davetlerine de yanıt veriyor. Ankara’da gerçekleştirilen,  projesi Yeşim Eyüboğlu’na ait   “ETHOS Ankara Uluslararası Tiyatro Festivallerini” de yürüten Tiyatro Özgün Deneme, farklı ülkelerden gelen birçok tiyatro topluluğunu Ankara’da buluşturarak başkentin kültürel ve sanatsal yaşamına önemli katkılarda bulunmayı sürdürüyor.

 

Tiyatro Özgün Deneme kurucusu ve genel sanat yönetmeni Yeşim Eyüboğlu, topluluğun sanat anlayışını belirtirken, bir tiyatro eserinde önemli olanın, ikna edici olmak değil, “sahicilik”  olduğunu vurguluyor. Sahnede gündelik yaşamda kullanılan dilden uzaklaşılması bir zorunluluk halini almıştır. “Gövdenin ve gövdeyi anlattığı düşünülen sözün sahnede “sahici” anlamı iletecek bir forma dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu yeni anlam, bir buyruk verme aracı haline getirilmiş ve sıradanlaşmış olan dil’i, gövde ile yer yer aksatarak, sözün vurgusunu gövdenin vurgusu ile yer yer bozarak, gevşeterek ya da sıkılaştırarak yakalanabilir. Kavramlar nasıl deforme oluyor,  bozuluyor, çatlıyor ya da kırılıyorsa sahne üstündeki dil de gerek bedensel gerekse sözsel olarak bozulmalı, çatlamalı, aksamalı yeni bir dilin, sahicibir dilin önü açılmalıdır... Bu yeni dil sayesinde seyirci oyuna, günlük yaşamda kendisini kuşatan, cendere altına almış olan bir dilden bağımsız olarak bakabilecektir.”  

Doğmamış Çocuğa Mektup
TÖD

DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA MEKTUP
İtalyan gazeteci yazar Orianna Fallaci’nin aynı adlı eserinden yönetmen Yeşim Eyüboğlu tarafından sahneye uyarlandı ve yönetildi.

Sıfır Noktasındaki Kadın
TÖD

SIFIR NOKTASINDAKİ KADIN
Mısırlı gazeteci yazar ve akademisyen Neval El Seddavi’nin aynı adlı yapıtından yönetmen Yeşim Eyüboğlu tarafından oyunlaştırıldı ve yönetildi.

Bir Kadın Bir Oda Bir Söz
TÖD

BİR KADIN BİR ODA BİR SÖZ
Edebiyat alanındaki etkili kişiliği ve yeni bir dil arayışını vurgulamak amacıyla Virginia Woolf’un yaşamını anlatan belgesel drama yönetmen Yeşim Eyüboğlu tarafından oyunlaştırıldı ve yönetildi. Hollanda’da Amsterdam Tiyatro Chameleon’da sahnelendi.

İnformation
TÖD

ABOUT TIYATRO ÖZGÜN DENEME

(Theatre Authentic Experimenting) (TAE) 1987

 

It was established by “Yeşim Eyüboğlu” in 1987. Instead of using already existing play texts, TAE preferred standing on an absolute experimental grounds by bringing in literary works into theatre which makes it outstanding. In these experiments that uses classical and alternative theatre elements, “gesture and words” are taken away from common emphasis, and matter-of-fact “expression forms” are broken.

 

TAE, with its projects, not only meets audience via tours around Turkey, but also responds to international invitations. “Theatre Authentic Experimenting”, organizes “ETHOS Ankara International Theatre Festival” through which it conveys examples of theatre art in different aspects to audience and theatre artists as well as it contributes to the cultural life of Ankara by providing opportunity to many theatre groups from different regions and countries to meet in the Capital city.

Some performances:

Letter to the Unborn Child

Started from the work written by Italian journalist and author Oriana Fallaci, it was dramatized and directed by Yeşim Eyüboğlu.

 

A Soft-Hearted

It was dramatized and directed by Yeşim Eyüboğlu from the work with the same title by Dostoevsky.

 

Woman at Point Zero

It was dramatized and directed by Yeşim Eyüboğlu from the work with the same title by Egyptian author and academician Neval El Saddavi.

 

One Woman, One Room, One Word

Semi-documentary drama, featuring the English feminist author Virginia Woolf’slife and her peculiarities effective in literature, was created and directed by Yeşim Eyüboğlu. It is a realization experimentation of “consciousness flow” method of literature as an “acting method” for theatre setting.

 

Mystery

Written and directed by Yeşim Eyüboğlu, MYSTERY has been translated to Flemish as Mysterie. It has been on stage in different cities of Holland as a joint production of Zuid Theater and Galip Theatre Production with Rotterdam Dance Academy.